Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 07.03.2014 11:04:21 

VŠBM KOŠICE - Študentská stránka prvej pomoci

Pridané materiály od JuDr. Krížovského : http://gulovyblesk.weblahko.sk/1_bezpecnostne_manazerstvo.ppt

                                                                                             http://gulovyblesk.weblahko.sk/2_struktura_a_principy_bm_.ppt

                                                                                             http://gulovyblesk.weblahko.sk/3_bezpecnostna_politika.ppt

                                                                                             http://gulovyblesk.weblahko.sk/4__bezpecnostna_analyza.ppt

                                                                                             http://gulovyblesk.weblahko.sk/5__bezpecnostny_incident__bezpecnostna_situacia.ppt

                                                                                             http://gulovyblesk.weblahko.sk/6_bezpecnostna_identifikacia__informacia.ppt

                                                                                             http://gulovyblesk.weblahko.sk/7_riziko__manazerstvo_rizik_identifikacia_rizik.ppt

                                                                                             http://gulovyblesk.weblahko.sk/8_hodnotenie_rizik.ppt

                                                                                             http://gulovyblesk.weblahko.sk/9_prioritizacia_rizik.ppt

                                                                                             http://gulovyblesk.weblahko.sk/10_dokumentacia_v_cinnosti.ppt

                                                                                             http://gulovyblesk.weblahko.sk/11_smernica_pre_ochranu_objektu.ppt

                                                                                             http://gulovyblesk.weblahko.sk/12_krizovy_plan.ppt

                                                                                             http://gulovyblesk.weblahko.sk/manazment_rizik_....doc

                                                                                             http://gulovyblesk.weblahko.sk/tlac_0358-vyhlaska2.rtf

Pridané materiály z predmetu Bezp. manažment: http://gulovyblesk.weblahko.sk/bezpecnostny_manazment_-_skripta_2011.pdf

Vážení študenti,
1.) v systéme MAIS sú udelené zápočty z predmetu BM. Kto zápočet nemá, musí vypracovať témy, ktorých zoznam je v prílohe tohoto mailu. Počet vypracovaných tém je závislý od Vašej účasti na prednáškach (min. 3). Rozsah vypracovania jednotlivých tém je 2-3 strany. Témy si vyberáte podľa vlastného uváženia, spracované témy je možno zaslať mailom. Kto si nie je istý počtom tém, môže sa opýtať mailom.
2.)Termíny písania testu na skúšku:
1.4.2014    15.00h       učebňa K/A
2.42014      10.00h      učebňa K/B
Ďalšie termíny už budú vypísané v MAIS-e.
Účasť na testu je podmienená zápočtom.
  S pozdravom

  Témy na zápočet : http://gulovyblesk.weblahko.sk/temy_na_zapocet.docx

                                                                                           

TOPlist